ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ปีงบประมาณ 2566

O 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
O 29 แผนผังข้อมูลเชิงสถิติ.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ.pdf

ปีงบประมาณ 2564

OIT 31 ข้อมูลทางสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริ.pdf