การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2566

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf