รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปี 2566

O22 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจําปี 2565.pdf

ปี 2565

O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจําปี 2564.pdf