สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ 2566

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน.pdf

ปีงบประมาณ 2564