แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2566

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัส.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ.pdf

ปีงบประมาณ 2564

OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างITA .pdf