แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ปีงบประมาณ 2566

O11 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี(แก้ไข).pdf
O11 แผนปฏิบัติการ ปี 66.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O10 แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดไผ่ดำ-ปี-65-ล่าสุด.pdf

ปีงบประมาณ 2564