การดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

ปี พ.ศ. 2566

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม 2566.pdf

ปี พ.ศ. 2565

O43 การดําเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf