แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ปีงบประมาณ 2566

O36 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต.pdf

ปีงบประมาณ 2565

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต.pdf

ปีงบประมาณ 2564

OIT 39 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต เสร็จ.pdf