การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy

O 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy.pdf
O32 ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf