ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย 

No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O31 ประกาศเจตนารมณ์จากเขตถึงผู้อำอวยการโรงเรียน.pdf
O31 ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf